Siirry pääsisältöön

Tekstit

Ajatuksia TuotekehitysPajan Grand Finalen jälkeen

Nyt toukokuun puolessa välissä olemme tiimimme kanssa päässeet TuotekehityPaja-opintojaksolla vaiheeseen, jolloin suunnittelutyömme lopputulos saatiin esiteltyä Grand Finale-tapahtumassa projektimme toimeksiantajayritykselle, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle sekä muille tapahtumaan osallistuneille. Tommi ja Anne edustivat tiimiämme kunniakkaasti tapahtumassa ja voimmekin olla tyytyväisiä projektimme tuotokseen. Kysellessämme projektipäällikkömme Tommin ajatuksia Grand Finalesta, hän kertoi tapahtuman jännittäneen hieman etukäteen, toteutuksen olleen lopulta kuitenkin rento ilmapiiriltään. Oli myös hienoa huomata toimeksiantajan edustajan kiinnostus projektimme tuotoksesta, ollen myös iloinen koko projektista sekä sen toteutuksesta. Suunnitellun sovelluksemme esittelyn jälkeen tiimimme edusti vielä omalla ständillä, jossa vierailijoiden oli mahdollista tutustua tuotokseen ja esittää mahdollisia lisäkymyksiä. Vaikka varsinaista ständitoimintaa tiimillämme ei juuri ollut,
Uusimmat tekstit

Viime metreillä kohti TuotekehitysPajan Grand Finalea

Niin vain on käynyt, että TuotekehitysPaja-opintojaksomme huipentuma – Grand Finale lähenee hetki hetkeltä. Tulevana viikolla keskiviikkona 9.5.2018 klo 13:00 alkaen, SAMK-kampus Porin Apparaatti-tiloissa järjestettävässä tilaisuudessa on meidän sekä muiden opintojaksolle osallistuneiden tiimien aika esitellä projektimme tuotokset. Kuluvalla viikolla tiimimme onkin parhaansa mukaan keskittänyt ajatuksia Grand Finalen järjestelyihin kuten esityksemme laatimiseen, tiimijulisteen luomiseen sekä ständimme rakentamiseen ja ohjelman suunnitteluun. Sillä Tommi ja Anne tulevat Grand Finalessa edustamaan tiimiämme kahdestaan, on Idan tehtävänä vielä videomateriaalin kautta esitellä projektiamme tuoden esiin myös opiskelijanäkökulmaa TuotekehitysPajan toteutuksesta. Vaikka ajatukset onkin nyt hyvin pitkälle viikon päästä koittavassa huipentumassa, on meillä kyseisen päivän jälkeen vielä tehtävää projektimme loppuun saattamisessa. Laadittavaksemme jää vielä yhteinen projektiraportti

Tiimin ajatuksia projektityöskentelystä

Grand Finalen kovaa vauhtia lähestyessä, lähdimme tiimimme kanssa vielä ennen loppuraporttiin valmistautumista kirjaamaan ylös projektityömme aikana heränneitä ajatuksia, niin itse projektista kuin työ- ja toteutustavoista. Projektimme TuotekehitysPajassa on antanut lisää uskallusta tarttua uusiin, vastaavan kaltaisiin haasteisiin. Kukaan meistä tuskin alkumetreilläkään oletti itselle tuntemattomien henkilöiden kykyjen selvittämisen sekä käyttöön valjastamisen helpoksi – projektin aikana mielipide saikin vielä vahvistuksen todeksi.   Vaikka nykytekniikka ja sen myötä käytössämme olleet ”työkalut” ovat mahdollistaneet tiimimme joustavan työskentelyn paikasta ja ajasta riippumatta, herää esiin myös tiimin yhteisten konkreettisten tapaamisten merkityksellisyys jokaisen omassa työskentelyssä. Totta on, että toistaiseksi emme ole tekniikallakaan pystyneet korvaamaan ihmisten välistä todellista vuorovaikutusta - onneksi niin! Luovuuden osalta on projektimme aikana osa tiimiläisis

Kun Grand Finale-tapahtumaan on kuukausi aikaa…

Nyt huhtikuun puolen välin lähennellessä, TeamTurva247 saa kylpeä auringossa suunnaten ajatuksia yhä enemmän jo kuukauden päästä koittavaan TuotekehitysPajan Grand Finaleen, jossa tiimimme pääsee vihdoin esittelemään projektimme tuotoksen toimeksiantajalle sekä muulle yleisölle. Kokonaisuudessaan tiimimme saa olla tyytyväinen suunnittelutyömme tämän hetkisiin tuloksiin ja koemmekin löytäneemme toimivia ja mielenkiintoisia ratkaisuja toimeksiantajan tarpeisiin – sovellus, joka on yksinkertainen ja helppokäyttöinen osana päivittäistä työskentelyä turvallisuusalalla.   Nyt tiimimme tuleekin löytää oikeat ratkaisut projektituotoksen esittelyä varten – jotain mielenkiintoista, ytimekästä ja tiimiämme kuvastavaa. Onkin tärkeää päästä tuomaan suunnittelumme tulos esille mahdollisimman konkreettisella tavalla. Pohtiessa työskentelyämme TuotekehitysPajan projektissamme, on selainpohjainen Trello projektinhallintajärjestelmä päässyt loistamaan toimivana ja helppokäyttöisenä ratkaisu

Sisäiset motivaattorit työskentelyssämme

TuotekehitysPaja-projektimme etenee viikko viikolta ja tärkeänä osana sovelluksemme suunnittelutyötä on ollut pohtia oman projektimme kautta myös henkilöstön sisäisiä motivaattoreita työssään. Motivaatio – se jokin, joka saa meidät toimimaan, ylläpitämään sekä tavoittelemaan asioita. Sisäinen motivaatio on yhteydessä itsensä toteuttamiseen sekä kehittämisen tarpeisiin, joka löytyy yleensä omien mukavuusalueiden sekä vahvuuksien kautta. Usein sisäinen motivaatio liitetään vahvasti myös sanaan kutsumus. On olemassa kuitenkin merkittävä ominaispiirre, joka yhdistää sisäisesti motivoituneita ihmisiä: he eivät syyttele olosuhteita, vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta. Seuraavassa tiimimme ajatuksia sisäisiin motivaattoreihin liittyen: Liian tiukalla valvonnalla saatetaan tukahduttaa työntekijän halu ja into työssään. Henkilöstöä tulisi opastaa ja ohjata tarpeiden mukaan huomioiden heidän osaamistasonsa, kokemuksensa sekä ihmistyyppinsä. Tarkoituksena

Projektimme välitsekkausta

Viikon aikana olemme jatkaneet töitä projektin parissa pohtiessamme henkilöstön sisäisiä motivaattoreita ja luoden taas ajatuksia toukokuun alussa SAMKin Porin Kampuksella järjestettävään TuotekehitysPaja-opintojaksomme GRAND FINALE-tapahtumaan. Projektipäällikkömme Tommi toimitti projektimme toimeksiantajalle, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:n edustajalle aiemmin yhteenvedon tähän astisista ideoista sekä ajatuksista ja tämän kautta saimmekin arvokkaita kommentteja projektiamme ajatellen. Oli myös hyvä muistuttaa paremmin mieleen toimeksiantajan toiveet toiminnoista myös henkilöstön perehdyttämisessä työsuhteen alussa. Näin suunniteltavaa sovellustamme pystyttäisiin hyödyntämään heti työsuhteen alun perehdytysvaiheessa työtuvallisuuteen liittyvien asioiden, kuten suojavarusteiden, merkintöjen ja riskien tunnistamisen sekä osaamisen testaamisen kautta ylläpitämään osaamista näin myös työsuhteen edetessä sekä mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa. Työturvallisuuteen va

Matkalla ”boksin ulkopuolelle”

Projektimme TeamTurva247:n kanssa TuotekehitysPajassa etenee viikko viikolta hurjaa vauhtia eteenpäin, joten nyt jos koskaan sovelluksen suunnittelutyössä on hyvä suunnata ajatukset hetkeksi pois kaikesta tutusta ja turvallisesta. Mutta miten ihmeessä? Hypätä noin vain epämukavuusalueelle kokeilemaan ja pohtimaan eri tavalla? Niin pahalta kun se saattaa kuulostaakin – on otettava tämä askel nähdäkseen, mitä kaikkea uutta se voikaan mukanaan tuoda. Tiimiliäisemme Anne lähti selvittelemään tapoja luovempaan ajatteluun ja törmäsi Monkey Business:n tekemään lyhyeen ja ytimekkääseen videoon luovasta järkevyydestä. Saku Tuomisen kirjoittama ”Luova järkevyys”- kirja, jonka teemoina ovat mm. luovuus, kokeilu sekä virheiden pelon pienentäminen on innoittanut tiimin tekemään videon siitä, miten ovat saaneet henkilöstönsä toimimaan, ajattelemaan sekä kehittämään.  Tämän videon kautta luovempaa ajattelua mietittäessä, esiin tulee mm. seuraavia seikkoja: ·          kuningasajatukset