Siirry pääsisältöön

Matkalla ”boksin ulkopuolelle”

Projektimme TeamTurva247:n kanssa TuotekehitysPajassa etenee viikko viikolta hurjaa vauhtia eteenpäin, joten nyt jos koskaan sovelluksen suunnittelutyössä on hyvä suunnata ajatukset hetkeksi pois kaikesta tutusta ja turvallisesta. Mutta miten ihmeessä? Hypätä noin vain epämukavuusalueelle kokeilemaan ja pohtimaan eri tavalla? Niin pahalta kun se saattaa kuulostaakin – on otettava tämä askel nähdäkseen, mitä kaikkea uutta se voikaan mukanaan tuoda.

Tiimiliäisemme Anne lähti selvittelemään tapoja luovempaan ajatteluun ja törmäsi Monkey Business:n tekemään lyhyeen ja ytimekkääseen videoon luovasta järkevyydestä. Saku Tuomisen kirjoittama ”Luova järkevyys”- kirja, jonka teemoina ovat mm. luovuus, kokeilu sekä virheiden pelon pienentäminen on innoittanut tiimin tekemään videon siitä, miten ovat saaneet henkilöstönsä toimimaan, ajattelemaan sekä kehittämään.  Tämän videon kautta luovempaa ajattelua mietittäessä, esiin tulee mm. seuraavia seikkoja:

·         kuningasajatukset (sen enempää kuin muutkaan ajatukset) eivät katso oikeaa aikaa tai paikkaa, joten muista olla valmiudessa ja avoimin mielin niitä vastaanottamaan - ajasta ja paikasta riippumatta
·         lähtökohtana pelko ja epävarmuus kaikesta uudesta
·         KYKY NÄHDÄ oikea ongelma, jolle ratkaisua haetaan. Tämä ei useinkaan ole itsestäänselvyys - mutta välttämätöntä, jotta pystytään pääsemään odotettuun lopputulokseen.
·         epävarmuus pienenee vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksen kautta saadaan uskallusta tuottaa omat ideat ja ajatukset käytäntöön
·         HALU TEHDÄ - keskitytään asioihin joihin itse pystytään vaikuttamaan ja käytetään osa ajasta myös itsensäjohtamiseen
·         kun lähdetään tekemään uutta, pyritään tekemään pienempien kokeilujen kautta edes vähän paremmin – tavoittelematta kuuta taivaalta ja muita mahdottomuuksia. Muista babysteps – hallitulla periaatteella pala palalta!
·         KOKEILUKULTTUURI – ainoa epäonnistuminen se, ettei opi mitään. Tieto syntyy käytännön kautta.

Linkki vielä Monkey Business:n YouTube-videoon tässä: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFmkm1LkLhM


Näillä ajatuksilla taas uuteen viikkoon pohtimaan henkilöstön sisäisiä motivaattoreita case-yrityksemme kannalta ja jännityksellä odottamaan, mitä kaikkea pääsemmekään seuraavan blogikirjoitukseemme taas päivittelemään.

-Ida

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Henkilöstön perehdyttämiseen suunniteltava sovellus

TeamTurva247 on aloittelemassa taas uutta viikkoa TuotekehitysPajan projektin suunnittelun tiimoilla. Saimme aiemmin laadittua alustavan projektisuunnitelman, jossa pohdittiin projektia sekä sen lopputuotteen kuvaamista lähtökohtien, tavoitteiden sekä tehtävien kannalta sekä projektin ajallisia tavoitteita ja mahdollista budjettia. Tehtävänämme oli miettiä myös projektin dokumentointia sekä riskienhallintaa, etenemisen seurantaa viestinnän, tapaamisten sekä raportoinnin kautta ja ajatuksia luotiin myös jo toukokuulle, jolloin projektimme TuotekehitysPajassa tulee päätökseensä. Projektipäällikkömme toimesta tehtävienhallinta ja aikataulutus vaikuttaa hyvin suunnitellulta sekä realistiselta – näillä on hyvä mennä eteenpäin. Pohtiessamme ryhmämme kanssa pelillistämisen kautta luotavaa ratkaisua case-yrityksellemme, saatiin suunnittelun lähtökohdaksi sovellus, joka olisi yrityksen henkilöstön käytettävissä ja hallittavissa heidän jokapäiväisessä toiminnassa. Näistä ajatuksista lä

Sisäiset motivaattorit työskentelyssämme

TuotekehitysPaja-projektimme etenee viikko viikolta ja tärkeänä osana sovelluksemme suunnittelutyötä on ollut pohtia oman projektimme kautta myös henkilöstön sisäisiä motivaattoreita työssään. Motivaatio – se jokin, joka saa meidät toimimaan, ylläpitämään sekä tavoittelemaan asioita. Sisäinen motivaatio on yhteydessä itsensä toteuttamiseen sekä kehittämisen tarpeisiin, joka löytyy yleensä omien mukavuusalueiden sekä vahvuuksien kautta. Usein sisäinen motivaatio liitetään vahvasti myös sanaan kutsumus. On olemassa kuitenkin merkittävä ominaispiirre, joka yhdistää sisäisesti motivoituneita ihmisiä: he eivät syyttele olosuhteita, vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta. Seuraavassa tiimimme ajatuksia sisäisiin motivaattoreihin liittyen: Liian tiukalla valvonnalla saatetaan tukahduttaa työntekijän halu ja into työssään. Henkilöstöä tulisi opastaa ja ohjata tarpeiden mukaan huomioiden heidän osaamistasonsa, kokemuksensa sekä ihmistyyppinsä. Tarkoituksena

TuotekehitysPajan ja TeamTurva247 alkumetrejä

Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman kampuksella maanantaina 29.1.2018 järjestetyssä TuotekehitysPajan KICK OFF-tilaisuudessa, sai TeamTurva247 lähtölaukauksen tositoimiin kehitysprojektissa. Marraskuussa järjestetyssä TuotekehitysPajan START-tilaisuudessa 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy esitteli projektinsa, jossa haetaan tuotekehitystä rekrytointi tai perehdyttämisprosessin pelillistämiseen turvallisuusalalla – ja tähän ongelmaan TeamTurva247 tulee projektin aikana vastaamaan. KICK OFF-päivän aikana ryhmäydyttäessä päästiin tutustumaan TeamTurva247-ryhmämme jäseniin, joka koostuu kolmesta SAMKin opiskelijasta: kone- ja tuotantotekniikkaa Raumalla opiskeleva projektipäällikkömme Tommi Laakso sekä Porissa liiketalouden yrittäjyysohjelmassa opiskeleva Anne Määttänen ja Raumalla liiketalouden henkilöstö- ja talousjohtamisen opintoja suorittava Ida Korkmaz. Pääsimme yhdessä ryhmänä tutustumaan TuotekehitysPaja-opintojakson käytäntöihin sekä pohtimaan omaa 247 Satakunnan Turvapal