Siirry pääsisältöön

Sisäiset motivaattorit työskentelyssämme


TuotekehitysPaja-projektimme etenee viikko viikolta ja tärkeänä osana sovelluksemme suunnittelutyötä on ollut pohtia oman projektimme kautta myös henkilöstön sisäisiä motivaattoreita työssään.

Motivaatio – se jokin, joka saa meidät toimimaan, ylläpitämään sekä tavoittelemaan asioita. Sisäinen motivaatio on yhteydessä itsensä toteuttamiseen sekä kehittämisen tarpeisiin, joka löytyy yleensä omien mukavuusalueiden sekä vahvuuksien kautta. Usein sisäinen motivaatio liitetään vahvasti myös sanaan kutsumus. On olemassa kuitenkin merkittävä ominaispiirre, joka yhdistää sisäisesti motivoituneita ihmisiä: he eivät syyttele olosuhteita, vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta.

Seuraavassa tiimimme ajatuksia sisäisiin motivaattoreihin liittyen:

Liian tiukalla valvonnalla saatetaan tukahduttaa työntekijän halu ja into työssään. Henkilöstöä tulisi opastaa ja ohjata tarpeiden mukaan huomioiden heidän osaamistasonsa, kokemuksensa sekä ihmistyyppinsä. Tarkoituksenamme on kehittää sovellus, joka helpottaa ja opastaa henkilöstöä tekemään huomioita työturvallisuuden kannalta merkittävistä seikoista arkipäivän työtehtävien suorituksen yhteydessä, eikä tätä kautta suinkaan saada henkilöstöä kokemaan tätä työsuoritusten valvonnan kannalta, tuntien oloansa näin ahdistuneeksi.


Jokaisen työntekijän odotukset ja toiveet työhönsä ja tehtäviinsä ovat yksilölliset, tulisikin hänen kykyjensä ja vastuunhalun arviointi tehdä omat toiveensa sekä elämäntilanteensa huomioiden.
Sovelluksen suunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilölliset tiedot ja taidot tietotekniikan käytön suhteen, suunniteltaen yksiselitteinen ja helppokäyttöinen sovellus. Näin varmistetaan sovelluksen sujuva käytettävyys sekä se, että kukaan henkilöstöstä ei koe olevansa eriarvoinen sovelluksen käyttöön liittyvien tietojensa tai taitojensa perusteella.

Henkilöstön sisäisissä motivaattoreissa ryhmämotiivit ovat merkittävässä osassa – kollegat, esimiehet, alaiset ja asiakkaat luovat työskentelylle merkityksen. Ryhmät saattavat olla virallisten ryhmien lisäksi myös mm. harrastusten ja mielenkiinnonkohteiden kautta muodostuneita epävirallisia ryhmiä. Synergiaedun kautta pystytään ryhmänä luomaan enemmän, kuin kukaan yksilötasolla. Sovelluksessa huomioidaan käyttö myös moninpeli ns. multiplayer- mahdollisuutena erilaisiin tehtäviin, peleihin, kilpailuihin tai kyselyihin liittyen. Sovelluksen käytön ei kuitenkaan tule velvoittaa ryhmätyöskentelyyn.

Työn tulisi mahdollisuuksien puitteissa olla haasteellista sisältäen niin suunnittelua, toteutusta kuin valvontaakin. Ammattiylpeys on merkittävässä osassa työskentelyä ja henkilöstön tulisikin pystyä hyödyntämään ammattitaitoaan täysillä. Sovelluksen suunnittelun kannalta henkilöstön kykyjen käyttöaste huomioidaan siten, että sovelluksen käytön edetessä myös vaatimustaso nousee. Tilastojen ja tulosten kautta henkilöstö pystyy konkreettisesti seuraamaan oman suorituksensa merkityksellisyyttä yrityksen toiminnassa ja saavutuksissa.

Turvallisuuden tarve on perustarve ja henkilöstön tärkeänä motiivina työskentelyssä. Jotta työntekijä saataisiin sitoutumaan tulee hänen tuntea, että tekemänsä tehtävät ovat hänelle hyödyksi myös tulevaisuudessa. Henkilöstö toteuttaa itseään ja tekee asioita tyydyttääkseen omia tavoitteitaan, oppien tekemästään myös itsensä vuoksi. Tässä vaiheessa korostuu sovelluksen käytössä se, ettei sitä ole tarkoitus käyttää henkilöstön työn suorittamisen seuraamisen ja valvonnan kannalta, vaan nimenomaan pyrkimään huomioimaan seikkoja, jotka työturvallisuuden kannalta vaikuttavat heidän omaan työntekoonsa ja sen turvallisuuteen pitkälläkin aikavälillä.

Työskentelyssä osaamisen ja aikaansaamisen tunteet tuottavat suurta mielihyvää. Henkilöstölle tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan luoda vapautta suunnitteluun osallistamisella, ryhmätöiden eri muotojen kautta sekä aloitteilla ja laadun parantamisella. Sovelluksen käytössä huomioidaan henkilöstön aloitekyvyn käyttömahdollisuus – pyytäen heiltä kommentteja ja ehdotuksia, kannustaen myös niihin. Palaute on tärkeässä osassa sovelluksen käyttöä ja mahdollista kehittämistä – perustellut kommentit tulevat mahdollistamaan tämän.

Lähtökohtaisesti jokainen työskennellessään toivoo mahdollisuuksien mukaan vapautta, joustavuutta ja itsenäisyyttä työtehtävien suorittamiseen. Suullisen palautteen, niin positiivisen kuin kehittävänkin saaminen luo arvostuksen tunnetta sekä jaksamista ja mielekkyyttä tehtävien suorittamiseen. Sisäiset motivaattorit ovat pitkävaikutteisia ja pienempikin palkka saattaa riittää työssä, jossa on henkilö kokee useita sisäisiä motivaattoreita. 

Uuteen viikkoon – uudella pöhinällä,
-Ida

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Viime metreillä kohti TuotekehitysPajan Grand Finalea

Niin vain on käynyt, että TuotekehitysPaja-opintojaksomme huipentuma – Grand Finale lähenee hetki hetkeltä. Tulevana viikolla keskiviikkona 9.5.2018 klo 13:00 alkaen, SAMK-kampus Porin Apparaatti-tiloissa järjestettävässä tilaisuudessa on meidän sekä muiden opintojaksolle osallistuneiden tiimien aika esitellä projektimme tuotokset. Kuluvalla viikolla tiimimme onkin parhaansa mukaan keskittänyt ajatuksia Grand Finalen järjestelyihin kuten esityksemme laatimiseen, tiimijulisteen luomiseen sekä ständimme rakentamiseen ja ohjelman suunnitteluun. Sillä Tommi ja Anne tulevat Grand Finalessa edustamaan tiimiämme kahdestaan, on Idan tehtävänä vielä videomateriaalin kautta esitellä projektiamme tuoden esiin myös opiskelijanäkökulmaa TuotekehitysPajan toteutuksesta. Vaikka ajatukset onkin nyt hyvin pitkälle viikon päästä koittavassa huipentumassa, on meillä kyseisen päivän jälkeen vielä tehtävää projektimme loppuun saattamisessa. Laadittavaksemme jää vielä yhteinen projektiraportti

Ajatuksia TuotekehitysPajan Grand Finalen jälkeen

Nyt toukokuun puolessa välissä olemme tiimimme kanssa päässeet TuotekehityPaja-opintojaksolla vaiheeseen, jolloin suunnittelutyömme lopputulos saatiin esiteltyä Grand Finale-tapahtumassa projektimme toimeksiantajayritykselle, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle sekä muille tapahtumaan osallistuneille. Tommi ja Anne edustivat tiimiämme kunniakkaasti tapahtumassa ja voimmekin olla tyytyväisiä projektimme tuotokseen. Kysellessämme projektipäällikkömme Tommin ajatuksia Grand Finalesta, hän kertoi tapahtuman jännittäneen hieman etukäteen, toteutuksen olleen lopulta kuitenkin rento ilmapiiriltään. Oli myös hienoa huomata toimeksiantajan edustajan kiinnostus projektimme tuotoksesta, ollen myös iloinen koko projektista sekä sen toteutuksesta. Suunnitellun sovelluksemme esittelyn jälkeen tiimimme edusti vielä omalla ständillä, jossa vierailijoiden oli mahdollista tutustua tuotokseen ja esittää mahdollisia lisäkymyksiä. Vaikka varsinaista ständitoimintaa tiimillämme ei juuri ollut,

Henkilöstön perehdyttämiseen suunniteltava sovellus

TeamTurva247 on aloittelemassa taas uutta viikkoa TuotekehitysPajan projektin suunnittelun tiimoilla. Saimme aiemmin laadittua alustavan projektisuunnitelman, jossa pohdittiin projektia sekä sen lopputuotteen kuvaamista lähtökohtien, tavoitteiden sekä tehtävien kannalta sekä projektin ajallisia tavoitteita ja mahdollista budjettia. Tehtävänämme oli miettiä myös projektin dokumentointia sekä riskienhallintaa, etenemisen seurantaa viestinnän, tapaamisten sekä raportoinnin kautta ja ajatuksia luotiin myös jo toukokuulle, jolloin projektimme TuotekehitysPajassa tulee päätökseensä. Projektipäällikkömme toimesta tehtävienhallinta ja aikataulutus vaikuttaa hyvin suunnitellulta sekä realistiselta – näillä on hyvä mennä eteenpäin. Pohtiessamme ryhmämme kanssa pelillistämisen kautta luotavaa ratkaisua case-yrityksellemme, saatiin suunnittelun lähtökohdaksi sovellus, joka olisi yrityksen henkilöstön käytettävissä ja hallittavissa heidän jokapäiväisessä toiminnassa. Näistä ajatuksista lä