Siirry pääsisältöön

Projektimme välitsekkausta

Viikon aikana olemme jatkaneet töitä projektin parissa pohtiessamme henkilöstön sisäisiä motivaattoreita ja luoden taas ajatuksia toukokuun alussa SAMKin Porin Kampuksella järjestettävään TuotekehitysPaja-opintojaksomme GRAND FINALE-tapahtumaan.

Projektipäällikkömme Tommi toimitti projektimme toimeksiantajalle, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:n edustajalle aiemmin yhteenvedon tähän astisista ideoista sekä ajatuksista ja tämän kautta saimmekin arvokkaita kommentteja projektiamme ajatellen. Oli myös hyvä muistuttaa paremmin mieleen toimeksiantajan toiveet toiminnoista myös henkilöstön perehdyttämisessä työsuhteen alussa. Näin suunniteltavaa sovellustamme pystyttäisiin hyödyntämään heti työsuhteen alun perehdytysvaiheessa työtuvallisuuteen liittyvien asioiden, kuten suojavarusteiden, merkintöjen ja riskien tunnistamisen sekä osaamisen testaamisen kautta ylläpitämään osaamista näin myös työsuhteen edetessä sekä mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa.

Työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on tullut helposti pohdittua lähinnä fyysisten työn suorituspaikkojen ja –olosuhteiden kautta, mutta huomioitavaksi tulee myös työntekijän omaan toimintaan sekä hyvinvointiin liittyen. Lähes poikkeuksetta missä tahansa tehtävissä toimiessa ja alasta riippumatta työntekijän tulisi kiinnittää huomiota ravitsevaan aamiaiseen sekä hyvin nukuttuun yöhön, mahdollistaen näin saumattoman keskittymisen suoritettaviin tehtäviin ja välttäen näistä aiheutuvia riskejä omassa tai kollegoiden työssä. Työntekijän tulee myös varmistua oman työnsä turvallisesta suoritustavasta sekä työohjeista ja siitä, että hänellä on työhön tarkoituksenmukaiset työkalut sekä turva- ja apuvälineet. Näiden työ- ja turvavälineiden sekä henkilösuojaimien olemassaolon lisäksi tulee varmistua siitä, että ne ovat myös käyttökuntoisia. Turvallisen ja siistin työympäristön lisäksi työntekijän tulee huomioida, ettei työtehtävien suorituspaikan lähistöllä tapahtuvat toiminnot aiheuta vaaraa hänelle itselleen, eikä vastavuoroisesti hänen toimensa vaaranna lähellä liikkuvia tai työskenteleviä henkilöitä. Työntekijän tulee myös varmistua työhönsä liittyvistä vaaratekijöistä sekä taidoistaan toimia hätä- ja poikkeustilanteissa.

Sovellusta suunnitellessamme pyrimme huomioimaan kaikkia edelläkin mainittuja työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja luoden mielenkiintoisen ja helppokäyttöisen sovelluksen avuksi arkisten työtehtävien suorittamisessa. Toisinaan on hyvä myös näin sovelluksen kautta muistutella työntekijöitä myös ergonomiasta, työn laadun huomioimisesta sekä kehonhallinnasta ja hyvinvoinnista.

-Ida

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Viime metreillä kohti TuotekehitysPajan Grand Finalea

Niin vain on käynyt, että TuotekehitysPaja-opintojaksomme huipentuma – Grand Finale lähenee hetki hetkeltä. Tulevana viikolla keskiviikkona 9.5.2018 klo 13:00 alkaen, SAMK-kampus Porin Apparaatti-tiloissa järjestettävässä tilaisuudessa on meidän sekä muiden opintojaksolle osallistuneiden tiimien aika esitellä projektimme tuotokset. Kuluvalla viikolla tiimimme onkin parhaansa mukaan keskittänyt ajatuksia Grand Finalen järjestelyihin kuten esityksemme laatimiseen, tiimijulisteen luomiseen sekä ständimme rakentamiseen ja ohjelman suunnitteluun. Sillä Tommi ja Anne tulevat Grand Finalessa edustamaan tiimiämme kahdestaan, on Idan tehtävänä vielä videomateriaalin kautta esitellä projektiamme tuoden esiin myös opiskelijanäkökulmaa TuotekehitysPajan toteutuksesta. Vaikka ajatukset onkin nyt hyvin pitkälle viikon päästä koittavassa huipentumassa, on meillä kyseisen päivän jälkeen vielä tehtävää projektimme loppuun saattamisessa. Laadittavaksemme jää vielä yhteinen projektiraportti

Henkilöstön perehdyttämiseen suunniteltava sovellus

TeamTurva247 on aloittelemassa taas uutta viikkoa TuotekehitysPajan projektin suunnittelun tiimoilla. Saimme aiemmin laadittua alustavan projektisuunnitelman, jossa pohdittiin projektia sekä sen lopputuotteen kuvaamista lähtökohtien, tavoitteiden sekä tehtävien kannalta sekä projektin ajallisia tavoitteita ja mahdollista budjettia. Tehtävänämme oli miettiä myös projektin dokumentointia sekä riskienhallintaa, etenemisen seurantaa viestinnän, tapaamisten sekä raportoinnin kautta ja ajatuksia luotiin myös jo toukokuulle, jolloin projektimme TuotekehitysPajassa tulee päätökseensä. Projektipäällikkömme toimesta tehtävienhallinta ja aikataulutus vaikuttaa hyvin suunnitellulta sekä realistiselta – näillä on hyvä mennä eteenpäin. Pohtiessamme ryhmämme kanssa pelillistämisen kautta luotavaa ratkaisua case-yrityksellemme, saatiin suunnittelun lähtökohdaksi sovellus, joka olisi yrityksen henkilöstön käytettävissä ja hallittavissa heidän jokapäiväisessä toiminnassa. Näistä ajatuksista lä

Sisäiset motivaattorit työskentelyssämme

TuotekehitysPaja-projektimme etenee viikko viikolta ja tärkeänä osana sovelluksemme suunnittelutyötä on ollut pohtia oman projektimme kautta myös henkilöstön sisäisiä motivaattoreita työssään. Motivaatio – se jokin, joka saa meidät toimimaan, ylläpitämään sekä tavoittelemaan asioita. Sisäinen motivaatio on yhteydessä itsensä toteuttamiseen sekä kehittämisen tarpeisiin, joka löytyy yleensä omien mukavuusalueiden sekä vahvuuksien kautta. Usein sisäinen motivaatio liitetään vahvasti myös sanaan kutsumus. On olemassa kuitenkin merkittävä ominaispiirre, joka yhdistää sisäisesti motivoituneita ihmisiä: he eivät syyttele olosuhteita, vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta. Seuraavassa tiimimme ajatuksia sisäisiin motivaattoreihin liittyen: Liian tiukalla valvonnalla saatetaan tukahduttaa työntekijän halu ja into työssään. Henkilöstöä tulisi opastaa ja ohjata tarpeiden mukaan huomioiden heidän osaamistasonsa, kokemuksensa sekä ihmistyyppinsä. Tarkoituksena