Siirry pääsisältöön

Projektimme välitsekkausta

Viikon aikana olemme jatkaneet töitä projektin parissa pohtiessamme henkilöstön sisäisiä motivaattoreita ja luoden taas ajatuksia toukokuun alussa SAMKin Porin Kampuksella järjestettävään TuotekehitysPaja-opintojaksomme GRAND FINALE-tapahtumaan.

Projektipäällikkömme Tommi toimitti projektimme toimeksiantajalle, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:n edustajalle aiemmin yhteenvedon tähän astisista ideoista sekä ajatuksista ja tämän kautta saimmekin arvokkaita kommentteja projektiamme ajatellen. Oli myös hyvä muistuttaa paremmin mieleen toimeksiantajan toiveet toiminnoista myös henkilöstön perehdyttämisessä työsuhteen alussa. Näin suunniteltavaa sovellustamme pystyttäisiin hyödyntämään heti työsuhteen alun perehdytysvaiheessa työtuvallisuuteen liittyvien asioiden, kuten suojavarusteiden, merkintöjen ja riskien tunnistamisen sekä osaamisen testaamisen kautta ylläpitämään osaamista näin myös työsuhteen edetessä sekä mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa.

Työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on tullut helposti pohdittua lähinnä fyysisten työn suorituspaikkojen ja –olosuhteiden kautta, mutta huomioitavaksi tulee myös työntekijän omaan toimintaan sekä hyvinvointiin liittyen. Lähes poikkeuksetta missä tahansa tehtävissä toimiessa ja alasta riippumatta työntekijän tulisi kiinnittää huomiota ravitsevaan aamiaiseen sekä hyvin nukuttuun yöhön, mahdollistaen näin saumattoman keskittymisen suoritettaviin tehtäviin ja välttäen näistä aiheutuvia riskejä omassa tai kollegoiden työssä. Työntekijän tulee myös varmistua oman työnsä turvallisesta suoritustavasta sekä työohjeista ja siitä, että hänellä on työhön tarkoituksenmukaiset työkalut sekä turva- ja apuvälineet. Näiden työ- ja turvavälineiden sekä henkilösuojaimien olemassaolon lisäksi tulee varmistua siitä, että ne ovat myös käyttökuntoisia. Turvallisen ja siistin työympäristön lisäksi työntekijän tulee huomioida, ettei työtehtävien suorituspaikan lähistöllä tapahtuvat toiminnot aiheuta vaaraa hänelle itselleen, eikä vastavuoroisesti hänen toimensa vaaranna lähellä liikkuvia tai työskenteleviä henkilöitä. Työntekijän tulee myös varmistua työhönsä liittyvistä vaaratekijöistä sekä taidoistaan toimia hätä- ja poikkeustilanteissa.

Sovellusta suunnitellessamme pyrimme huomioimaan kaikkia edelläkin mainittuja työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja luoden mielenkiintoisen ja helppokäyttöisen sovelluksen avuksi arkisten työtehtävien suorittamisessa. Toisinaan on hyvä myös näin sovelluksen kautta muistutella työntekijöitä myös ergonomiasta, työn laadun huomioimisesta sekä kehonhallinnasta ja hyvinvoinnista.

-Ida

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Viime metreillä kohti TuotekehitysPajan Grand Finalea

Niin vain on käynyt, että TuotekehitysPaja-opintojaksomme huipentuma – Grand Finale lähenee hetki hetkeltä. Tulevana viikolla keskiviikkona 9.5.2018 klo 13:00 alkaen, SAMK-kampus Porin Apparaatti-tiloissa järjestettävässä tilaisuudessa on meidän sekä muiden opintojaksolle osallistuneiden tiimien aika esitellä projektimme tuotokset. Kuluvalla viikolla tiimimme onkin parhaansa mukaan keskittänyt ajatuksia Grand Finalen järjestelyihin kuten esityksemme laatimiseen, tiimijulisteen luomiseen sekä ständimme rakentamiseen ja ohjelman suunnitteluun. Sillä Tommi ja Anne tulevat Grand Finalessa edustamaan tiimiämme kahdestaan, on Idan tehtävänä vielä videomateriaalin kautta esitellä projektiamme tuoden esiin myös opiskelijanäkökulmaa TuotekehitysPajan toteutuksesta. Vaikka ajatukset onkin nyt hyvin pitkälle viikon päästä koittavassa huipentumassa, on meillä kyseisen päivän jälkeen vielä tehtävää projektimme loppuun saattamisessa. Laadittavaksemme jää vielä yhteinen projektiraportti

Ajatuksia TuotekehitysPajan Grand Finalen jälkeen

Nyt toukokuun puolessa välissä olemme tiimimme kanssa päässeet TuotekehityPaja-opintojaksolla vaiheeseen, jolloin suunnittelutyömme lopputulos saatiin esiteltyä Grand Finale-tapahtumassa projektimme toimeksiantajayritykselle, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle sekä muille tapahtumaan osallistuneille. Tommi ja Anne edustivat tiimiämme kunniakkaasti tapahtumassa ja voimmekin olla tyytyväisiä projektimme tuotokseen. Kysellessämme projektipäällikkömme Tommin ajatuksia Grand Finalesta, hän kertoi tapahtuman jännittäneen hieman etukäteen, toteutuksen olleen lopulta kuitenkin rento ilmapiiriltään. Oli myös hienoa huomata toimeksiantajan edustajan kiinnostus projektimme tuotoksesta, ollen myös iloinen koko projektista sekä sen toteutuksesta. Suunnitellun sovelluksemme esittelyn jälkeen tiimimme edusti vielä omalla ständillä, jossa vierailijoiden oli mahdollista tutustua tuotokseen ja esittää mahdollisia lisäkymyksiä. Vaikka varsinaista ständitoimintaa tiimillämme ei juuri ollut,

Tiimin ajatuksia projektityöskentelystä

Grand Finalen kovaa vauhtia lähestyessä, lähdimme tiimimme kanssa vielä ennen loppuraporttiin valmistautumista kirjaamaan ylös projektityömme aikana heränneitä ajatuksia, niin itse projektista kuin työ- ja toteutustavoista. Projektimme TuotekehitysPajassa on antanut lisää uskallusta tarttua uusiin, vastaavan kaltaisiin haasteisiin. Kukaan meistä tuskin alkumetreilläkään oletti itselle tuntemattomien henkilöiden kykyjen selvittämisen sekä käyttöön valjastamisen helpoksi – projektin aikana mielipide saikin vielä vahvistuksen todeksi.   Vaikka nykytekniikka ja sen myötä käytössämme olleet ”työkalut” ovat mahdollistaneet tiimimme joustavan työskentelyn paikasta ja ajasta riippumatta, herää esiin myös tiimin yhteisten konkreettisten tapaamisten merkityksellisyys jokaisen omassa työskentelyssä. Totta on, että toistaiseksi emme ole tekniikallakaan pystyneet korvaamaan ihmisten välistä todellista vuorovaikutusta - onneksi niin! Luovuuden osalta on projektimme aikana osa tiimiläisis