Siirry pääsisältöön

Maaliskuun alun ajatuksia

Nyt maaliskuun alkaessa TeamTurva247 vaikuttaa koti-Suomessa taas täysilukuisena ja yrittää parhaansa mukaan ladata alkaneista aurinkoisista kevätpäivistä lisäbuustia suunnittelutyöhön. Tähän mennessä saatuja ajatuksia ja ideointia lähdetään kasailemaan ja kokoamaan niitä kirjalliseen muotoon. Tutumman ja turvallisemman tuntuisen ideoinnin lisäksi pyritään luomaan ajatuksia ja ratkaisuja myös ns. ”out-of-the-box” – jotain uutta, erilaista ja ehkä aluksi hullultakin tuntuvaa. Ei jäädä jarruttelemaan niihin saatuihin tyydyttäviin ideoihin ja ratkaisuihin – vaan pyritään siitä vielä edes vähäsen pidemmälle.

Projektin aikana käytössämme olevat työkalut mahdollistavat projektimme etenemisen sekä saumattoman työskentelyn ja yhteydenpidon mobiilisti näin talvilomaviikkojen aikana, niin kotitoimistossa kuin esimerkiksi laivalla vietetyn lastendiskon parissa. Peukku sille!

TuotekehitysPaja-projektimme case-yritykselle suunniteltavaa pelillistämisen kautta luotavaa sovellusta pohdittaessa, saattaa herätä kysymys siitä – mitä pelillistämisellä oikein tarkoitetaan?

Tarkoituksena ei ole välttämättä luoda mielikuvaa konkreettisen pelin ja pelaamisen tuomista työympäristöön, vaan saada käyttäjiä ohjattua tekemään haluttuja asioita heille kannattavalla tavalla. Pelillistämisen kautta pyritään vetoamaan erilaisten persoonien luontaisiin kilpailu- sekä itseilmaisuviettiin mahdollisimman houkuttelevalla tavalla. Vaikka pelillistämisessä on kyseessä ”palkitsemisjärjestelmä”, materiaalisen hyödyn sijaan palkitsemisessa tehokkaana muotona on käyttäjän omaan statukseen vaikuttaminen. Parhaimpiin tuloksiin päästään pitkällä aikavälillä, pystyen sitouttamaan käyttäjiä palveluun sekä palvelemaan heitä entistä paremmin. (Tallberg.)

Turvallisuusalan case-yrityksen kohdalla henkilöstön työturvallisuudessa huomioitavia seikkoja voi olla monenlaisia: turvallisen, siistin ja vaarattoman työympäristön lisäksi työntekijän tulee huomioida omassa työssään tarkoituksenmukaisten suojavarusteiden oikeanlainen käyttö, oikeanlaiset työtavat sekä suojautuminen ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen – vaarantamatta näin omaa tai muiden henkilöiden terveyttä. Ideaalitilanteessa henkilöstö pystyy päivittämään ja ylläpitämään työkohteissa tapahtuneita mahdollisia olosuhdemuutoksia reaaliaikaisesti pyrittäen näin ennaltaehkäisemään työturvallisuusriskien muodostumista.

Turvallisesti viikonloppua ja uutta tulevaa viikkoa kohti suunnaten,

-Ida

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sisäiset motivaattorit työskentelyssämme

TuotekehitysPaja-projektimme etenee viikko viikolta ja tärkeänä osana sovelluksemme suunnittelutyötä on ollut pohtia oman projektimme kautta myös henkilöstön sisäisiä motivaattoreita työssään. Motivaatio – se jokin, joka saa meidät toimimaan, ylläpitämään sekä tavoittelemaan asioita. Sisäinen motivaatio on yhteydessä itsensä toteuttamiseen sekä kehittämisen tarpeisiin, joka löytyy yleensä omien mukavuusalueiden sekä vahvuuksien kautta. Usein sisäinen motivaatio liitetään vahvasti myös sanaan kutsumus. On olemassa kuitenkin merkittävä ominaispiirre, joka yhdistää sisäisesti motivoituneita ihmisiä: he eivät syyttele olosuhteita, vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta. Seuraavassa tiimimme ajatuksia sisäisiin motivaattoreihin liittyen: Liian tiukalla valvonnalla saatetaan tukahduttaa työntekijän halu ja into työssään. Henkilöstöä tulisi opastaa ja ohjata tarpeiden mukaan huomioiden heidän osaamistasonsa, kokemuksensa sekä ihmistyyppinsä. Tarkoituksena

Henkilöstön perehdyttämiseen suunniteltava sovellus

TeamTurva247 on aloittelemassa taas uutta viikkoa TuotekehitysPajan projektin suunnittelun tiimoilla. Saimme aiemmin laadittua alustavan projektisuunnitelman, jossa pohdittiin projektia sekä sen lopputuotteen kuvaamista lähtökohtien, tavoitteiden sekä tehtävien kannalta sekä projektin ajallisia tavoitteita ja mahdollista budjettia. Tehtävänämme oli miettiä myös projektin dokumentointia sekä riskienhallintaa, etenemisen seurantaa viestinnän, tapaamisten sekä raportoinnin kautta ja ajatuksia luotiin myös jo toukokuulle, jolloin projektimme TuotekehitysPajassa tulee päätökseensä. Projektipäällikkömme toimesta tehtävienhallinta ja aikataulutus vaikuttaa hyvin suunnitellulta sekä realistiselta – näillä on hyvä mennä eteenpäin. Pohtiessamme ryhmämme kanssa pelillistämisen kautta luotavaa ratkaisua case-yrityksellemme, saatiin suunnittelun lähtökohdaksi sovellus, joka olisi yrityksen henkilöstön käytettävissä ja hallittavissa heidän jokapäiväisessä toiminnassa. Näistä ajatuksista lä

TuotekehitysPajan ja TeamTurva247 alkumetrejä

Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman kampuksella maanantaina 29.1.2018 järjestetyssä TuotekehitysPajan KICK OFF-tilaisuudessa, sai TeamTurva247 lähtölaukauksen tositoimiin kehitysprojektissa. Marraskuussa järjestetyssä TuotekehitysPajan START-tilaisuudessa 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy esitteli projektinsa, jossa haetaan tuotekehitystä rekrytointi tai perehdyttämisprosessin pelillistämiseen turvallisuusalalla – ja tähän ongelmaan TeamTurva247 tulee projektin aikana vastaamaan. KICK OFF-päivän aikana ryhmäydyttäessä päästiin tutustumaan TeamTurva247-ryhmämme jäseniin, joka koostuu kolmesta SAMKin opiskelijasta: kone- ja tuotantotekniikkaa Raumalla opiskeleva projektipäällikkömme Tommi Laakso sekä Porissa liiketalouden yrittäjyysohjelmassa opiskeleva Anne Määttänen ja Raumalla liiketalouden henkilöstö- ja talousjohtamisen opintoja suorittava Ida Korkmaz. Pääsimme yhdessä ryhmänä tutustumaan TuotekehitysPaja-opintojakson käytäntöihin sekä pohtimaan omaa 247 Satakunnan Turvapal